پروین عابدی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامیهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

1- ساختمان های گسسته

2- هوش مصنوعی

3- ذخیره و بازیابی اطلاعات

1- مدیر گروه رشته های کامپیوتر- شهریور 1389 - 1391