محمدعلی عظیمی ستوده کاشانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیکامپیوتر - معماری
کارشناسی ارشدکامپیوتر- سخت افزار
دکتریکامپیوتر- معماری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامیهیات علمی تمام وقتقطعیتمام وقت