علی باقرپور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۹بهداشت و بیماریهای آبزیانعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده دامپزشکیمدیر گروهآزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

مدیر گروه دامپزشکی

معاون آموزشی دانشکده تحصیلات تکمیلی

پژوهشگر برتر استان خوزستان در سال 1392

ماهی شناسی

تکثیر و پرورش ماهی

بیماریهای ماهی

بیماریهای انگلی آبزیان