ابراهیم بهروزیان نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۵مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتریعلوم و تحقیقات تهران
دکتری۱۳۹۰مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتریعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه کامپیوترعضو هیات علمی تمام وقت - مدیر گروهآزمایشیتمام وقت۱۰