بررسی کیفی آب زیرزمینی دشت الشتر جهت استفاده در کشاورزی

نویسندگانآرش هاشم خانی- حسین اسلامی
همایشسومین کنفرانس بین المللی محیط زیست
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵-۱۲-۲۱
محل برگزاری همایشاروند
ارائه به نام دانشگاهواحد شوشتر
نوع ارائهپوستر
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

امروزه به دلیل کمبود آب در کشور به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک، مدیریت بهینه و استفاده از منابع آب زیرزمینی لازم وضروری است. دراین مناطق با توجه به کمبود منابع آب­های سطحی و نیز هدر رفتن آن­ها، مهم­ترین منبع تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی، صنعت و شرب آب زیرزمینی می­باشد. بنابراین برای استفاده از آب زیرزمینی در کشاورزی در دشت الشتر باید بررسی های کیفی انجام شود. در این تحقیق کیفیت آب زیرزمینی دشت الشتر برای کشاورزی با استفاده از نمودار ویلکوکس مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تعداد 36 حلقه چاه بهرهبرداری مورد بررسی قرار گرفته و پارامترهای EC و  SAR ارزیابی شده و نمونه ها به نمودار ویلکوکس منتقل شدند. نتایج نشان داد که همه نمونه ها در طبقه C2S1 قرار گرفتند که در محدوده کمی شور - مناسب برای کشاورزی ارزیابی شدند.