همایش های بین المللی

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱بررسی تغییرات مکانی و گستره طبقات خشکسالی در استان ایلام با روش کریجینگمسعود آهنگرپور- حسین اسلامی- احسان دریکوندسومین کنفرانس بین المللی محیط زیست1395-12-21
۲بررسی کیفی آب زیرزمینی دشت الشتر جهت استفاده در کشاورزیآرش هاشم خانی- حسین اسلامیسومین کنفرانس بین المللی محیط زیست1395-12-21
۳ارزیابی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت الشتر جهت شربآرش هاشم خانی- حسین اسلامیسومین کنفرانس بین المللی محیط زیست1395-12-21
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.