مقالات در نشریات علمی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱• ارزیابی بهره وری انرژی و اقتصادی گلخانه های صیفی در استان خوزستان.حیدر محمدقاسم نژاد ملکی- نیما نصیریان- حسین کج بافیانمجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای/ دانشگاه صنعتی اصفهان1394
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.