حسین قربانی زاده خرازی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱علوم و مهندسی آبدانشگاه دولتی گیلان
کارشناسی ارشد۱۳۸۳علوم و مهندسی آبعلوم و تحقیقات تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۷هیدرولوژی و منابع آبعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی علوم آب واحد شوشترعضو هیات علمی گروه مهندسی عمران آبرسمی آزمایشیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر 92-1390

ریاست مرکز تحقیقاتی و مدیر گروه تخصصی 1395 تاکنون

ریاست دانشکده مهندسی علوم آب 90-1389

معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده مهندسی علوم آب 89-1388

مدیر گروه تخصصی مهندسی علوم آب 88-1387

تقدیر نامه ها:

پژوهشگر برتر دانشگاه در شاخه فنی و مهندسی در سال 1395

مقاله پوستری برتر در کنفرانس ملی کشاورزی پایدار ایران

مقاله سخنرانی برتر در کنفرانس ملی توسعه منابع آب ایران

تقدیرنامه ریاست هیات داوران در کنفرانس اروپایی مهندسی سیستم های زیست محیطی

مقطع دکترای تخصصی :

درس مهندسی و مدیریت سیلاب و شکست سد    رشته : دکترای تخصصی مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب (واحد شوشتر)

درس مسایل و منابع آب ایران                     رشته: دکترای تخصصی علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی ( واحد شوشتر)

درس مهندسی کنترل سیل                          رشته: دکترای تخصصی مهندسی عمران- آب (واحد شوشتر)

درس مدیریت سیلاب و خشکسالی                  رشته: دکترای تخصصی مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب (واحد شوشتر)

درس هیدرومتئورولوژی                             رشته دکترای تخصصی علوم و مهندسی آب - مهندسی منابع آب (واحد اهواز)

 

مجری دو طرح تحقیقاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

مجری یک طرح تحقیقاتی در سازمان آب و برق خوزستان

مجری یک طرح تحقیقاتی در آب منطقه ای اصفهان

مدرس دوره های ضمن خدمت مدیران و کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان و کلیه شرکتهای تابعه

داوری و نظارت چندین طرح پژوهشی در دانشگاه و سازمانها و ارگانهای مختلف

هیدرولوژی

منابع آب

هیدرومتئورولوژی

هیدروکلیماتولوژی

سیلاب

سوابق پژوهشی

پژوهشگر برتر دانشگاه در شاخه فنی مهندسی در سال 1395

نویسنده مقاله برتر پوستری در کنفرانس ملی توسعه کشاورزی پایدار

نویسنده مقاله برتر سخرانی در کنفرانس ملی توسعه منابع آب ایران

کارگاه آموزشی " پرورش خلاقیت علمی"  ویژه دانشجویان

کارگاه آموزشی " آیین سخنرانی علمی"  ویژه دانشجویان

ریاست هیات داوران کنفرانس اروپایی مهندسی سیستم های زیست محیطی (کنفرانس بین المللی آکادمی جهانی علوم مهندسی و تکنولوژی 2014)

ارائه مقاله علمی در کنفرانسهای بین المللی در کشورهای خارجی ( هلند2017، ترکیه 2014، تایلند 2013، استرالیا 2012، مالزی 2009 )

عضو هیات داوران چندین کنفرانس ملی در دانشگاههای سراسر کشور

دبیر کمیته داوران کنفرانس بین المللی مهندسی عمران... دانشگاه مقدس اردبیلی 1396 

عضو هیات تحریریه مجله علوم و مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

عضو هیات تحریریه مجله مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

داور مجله تحقیقات منابع آب ایران (علمی پژوهشی) انجمن منابع آب ایران

داور مجله حفاظت آب و خاک (علمی پژوهشی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

داور مجله محیط زیست (علمی پژوهشی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

داور مجله مهندسی آبیاری و آب (علمی پژوهشی) دانشگاه شهید باهنر کرمان

داور مجله آبخیزداری (علمی پژوهشی) دانشگاه تهران

داور بین المللی و عضو آکادمی جهانی علوم مهندسی و تکنولوژی در شاخه عمران و محیط زیست

عضو انجمن منابع آب ایران

ساعات حضور

کلیه روزهای هفته از ۹ صبح تا ۴ بعد از ظهر