مژگان جهانبانی وشاره

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشدمدیریت دولتی - گرایش منابع انسانیدانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشترهیات علمی تمام وقترسمی قطعیتمام وقت۷

سوابق اجرایی

مدیرگروه کارشناسی و کاردانی مدیریت دولتی (۸سال) معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم انسانی (یکسال)
مبانی سازمان ومدیریت -مبانی مدیریت دولتی- مدیریت رفتار سازمانی- سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها- مدیریت تطبیقی- حقوق اساسی در سازمانهای دولتی-

ردیف

عنوان فعالیت

نوع فعالیت و همکاری با معاونت پژوهشی

وضعیت همکاری

محل انجام فعالیت

شرکت در بازدیدهای علمی

امور پژوهشی سایر ارگان­ها یا سازمان­ها

عضویت در کمیته­های پژوهشی دانشگاه

ارزیابی فعالیت­های پژوهشی

مسئولیت اجرایی در سایر سازمان­ها و ارگان­ها

سایر فعالیت­های پژوهشی

ادامه دارد

به پایان رسیده

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدریس مباحث مدیریت در ادارات شهر شوشتر