امین رضا جمشیدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۲مکانیزاسیون کشاورزیعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده کشاورزیمدیر مرکز رشد واحدرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم از سال 1385 تا سال 1386

رییس امور دانشجویی دانشکده کشاورزی از سال 1387 تا سال 1388

مدیر دانشجویی واحد شوشتر از سال 1389 تا سال 1390

معاون دانشجویی واحد شوشتر از سال 1390 تا 1393

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک از سال 93 تا 96

مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در حال حاظر

مدیر گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم از سال 1385 تا سال 1386

رییس امور دانشجویی دانشکده کشاورزی از سال 1387 تا سال 1388

مدیر دانشجویی واحد شوشتر از سال 1389 تا سال 1390

معاون دانشجویی واحد شوشتر از سال 1390 تا کنون

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک از سال 93 تا 96

مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در حال حاظر

مدیریت ماشین آلات

کشاورزی دقیق

علوم آب و خاک

انرژی در کشاورزی

دبیر هم اندیشی نخبگان و دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک از سوی نهاد رهبری

دبیر اجرایی دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوریهای نوین - اهواز دانشگاه رامین خوزستان اسفند 94

عضو کمیته جذب استعداد های درخشان باشگاه پژوهشگران جوان استان خوزستان از سال 1392 تا کنون

عضو بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

مسئول حلقه صالحین کشاورزان پیشرو  بسیج اساتید استان خوزستان

عضو مرکز رشد پارک علم و فناوری دزفول

دبیر و عضو کارگروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان

عضو ستاد شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر

عضو شورای راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان

عضو کمیته تخفیفات شهریه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان

دبیر اجرایی اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی پایدار ( اهواز دانشگاه آزاد اسلامی اردیبشت 95

کلیه دروس گروه مهندسی ماشینها و مکانیزاسیون کشاورزی

درس مدیریت ماشین آلات ساخت و تولید در مقطع ارشد مهندسی عمرانی

سوابق پژوهشی

دبیر اجرایی دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوریهای نوین - اهواز دانشگاه رامین خوزستان اسفند 94

دبیر اجرایی اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی پایدار ( اهواز دانشگاه آزاد اسلامی اردیبشت 95