صائب خوشنواز کومله

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷آبیاری و زهکشیدانشگاه سیستان و بلوچستان
کارشناسی ارشد۱۳۸۱آبیاری و زهکشیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۴آبیاری و زهکشیدانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشترهیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

مدیر گروه رشته مهندسی آب (1387 تا  1392)

معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده کشاورزی و علوم آب(1394 تا 1395)

مهندسین مشاور مهارآب عمران گستر،کارشناس ارشد آب (1386- 1383)

مهندسین مشاورپراهوم،کارشناس ارشد آب (1388-1387)

 

مقاومت مصالح و استاتیک،کارشناسی

نقشه‌برداری، کارشناسی

رسم فنی و نقشه‌کشی ،کارشناسی

اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب، کارشناسی

طراحی سیستم های آبیاری سطحی و تحت‌فشار،کارشناسی و کارشناسی ارشد

هیدرولیک وهیدرولیک پیشرفته، کارشناسی ارشد

آبیاری عمومی، کارشناسی

سمینار و روش تحقیق، کارشناسی ارشد

اصول زهکشی،کارشناسی

تحلیل سیستم های منابع آب کارشناسی ارشد

طراحی سیستم های ایستگاه پمپاژ،کارشناسی

طراحی سیستم های آبیاری سطحی دکتری

هیدرولوژی مهندسی، کارشناسی

بهینه سازی منابع آب، دکتری

 

مهندسی آبیاری و زهکشی

مهندسی آب و فاضلاب

نقشه برداری

کاربرد کامپیوتر در معماری

سوابق پژوهشی

کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران

ساعات حضور

سه شنبه از ساعت ۸ تا ۱۸

چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۸

پنج شنبه از ساعت ۸ تا ۱۶:۳۰