مقالات در نشریات علمی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱کاهش BOD5 از آب‌های‌آلوده با استفاده از گیاه وتیور در تالاب‌مصنوعی جریان‌سطحیصائب خوش نوازنشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)1396
۲حذف فسفات فاضلاب کشاورزی شرکت کشت و صنعت کارون با استفاده از گیاه‌ وتیور در تالاب‌مصنوعی‌جریان‌سطحیصائب خوش نواز-هادی معاضد- سعید برومندنسب- عبدعلی ناصری-زهرا ایزدپناهتحقیقات آب و خاک ایران1394
۳بررسی بازده حذف نیترات فاضلاب کشاورزی کشت و صنعت کارون در تالاب مصنوعی جریان سطحی با کشت گیاه وتیورصائب خوش نواز، سعید برومندنسب و هادی معاضدمجله علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب1393
۴برنامه ریزی بهینه تحویل آب در کانال های آبیاری با استفاده از الگوریتم ژنتیکمحمد جواد منعم، محمد رضا نجفی و صائب خوش‌نوازتحقیقات منابع آب ایران1386
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.