عمران کهزادی سیف آباد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۳ شهرسازی - طراحی و برنامه ریزی شهریآزاد تهران مرکز
دکترای تخصصی۱۳۹۳ شهرسازی- طراحی شهریدانشگاه ملی مالزی UKM

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
شوشترعضو هیات علمیآزمایشیتمام وقت۷