علی اصغر نسیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۴بنیادیشهید چمران اهواز
کارشناسی۷۸فیزیکیاسوج

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزادهیات علمیپیمانیتمام وقت۷