محمد حسین پورمحمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۳سازه های آبیچمران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
شوشترسرپرست واحد شوشتررسمی آزمایشیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

در صورتیکه فعالیت اجرایی دارید قید نمایید

عنوان سمت

میزان سابقه کاری

نوع استخدام

مرتبه

پایه فعلی

نوع همکاری

ماهشهر

رییس واحد ماهشهر

چهار سال

رسمی آزمایشی

استادیاری

9

 

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات *

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان فعالیت

نوع فعالیت و همکاری با معاونت پژوهشی

وضعیت همکاری

محل انجام فعالیت

شرکت در بازدیدهای علمی

امور پژوهشی سایر ارگان­ها یا سازمان­ها

عضویت در کمیته­های پژوهشی دانشگاه

ارزیابی فعالیت­های پژوهشی

مسئولیت اجرایی در سایر سازمان­ها و ارگان­ها

سایر فعالیت­های پژوهشی

ادامه دارد

به پایان رسیده

1

 1. ارتقاء درجه واحد از بزرگ به بسیار بزرگ
 1. ارتقاء امتیاز واحد از 299 به 1700.
 1. کسب رتبه اول مالی در بین واحدهای بزرگ منطقه و کسب رتبه پنجم مالی در بین واحدهای بزرگ کشور.
 1. افزایش تعداد هیات علمی از 70 به 210 نفر.
 1. جذب حدود 80 نفر دکترا و دانشجوی دکترای فنی و مهندسی.
 1. افزایش تعداد رشته ها از 35 به 78 رشته.
 1. تصویب 3 دانشکده مهندسی پلیمر،مهندسی برق و کامپیوترو مهندسی شیمی.
 1. افزایش تعداد رشته های کارشناسی ارشد از یک رشته به ده رشته.
 1. بدلیل نبود فضای کافی به منظورتشکیل کلاسهای درسی، کلاسهای دانشجویان تا قبل از انتصاب اینجانب با بستن قرارداد با آموزش و پرورش در مدارس و کانکس ها و آزمایشگاهها بدلیل نبود امکانات مناسب آزمایشگاهی در شهرهای مجاور با مبالغ بالا و دیگر خطرات موجود برای دانشجویان برگزار می گردید در همین راستا واحد ماهشهر پس از پیگیریهای مستمر موفق به افزایش زیربنای ساختمانهای آموزشی از 20000 مترمربع به حدود 100000 مترمربع گردید و درحال حاضر آزمایشگاهها و سایتهای کامپیوتر واحد از مجهزترین و پیشرفته ترین آزمایشگاهها و سایتهای کامپیوتر دانشگاههای استان خوزستان می باشند.
 1. افزایش و وسعت زمین های واحد از 30 هکتار به 60 هکتار و گرفتن سند قطعی برای زمین 30هکتار اول
 1. کسب رتبه اول طرحهای برون دانشگاهی در بین دانشگاههای آزاد اسلامی کل کشور