سهیلا رئیسی مبارکه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸علوم اجتماعی ،برنامه ریزی اجتماعیعلامه طباطبائی
کارشناسی ارشد۱۳۷۲علوم اجتماعی ،جامعه شناسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکترای تخصصی۱۳۹۵آموزش توسعهUniversity of Putra Malaysia

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی.واحد شوشترهیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۷

سوابق اجرایی