بهزاد ریحانی نیا

دانشجوی دکتری آمار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیآمار-آماردانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
کارشناسی۱۳۸۱آمار -محضدانشگاه رازی کرمانشاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۴آمار-اقتصادی اجتماعیدانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه علوم پایههیات علمی تمام وقتپیمانیبورسیه دکتری۱

سوابق اجرایی

سوابق و فعالیتهای اجرایی در واحد شوشتر:

 1. معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم آب- دانشگاه آزاداسلامی واحد شوشتر-از سال 90تا 92
 2. کارشناس سنجش و ارزیابی آموزشی- دانشگاه آزاداسلامی واحد شوشتر-از سال 90تاکنون
 3. دبیر کمیته انتظامی هیات علمی- دانشگاه آزاداسلامی واحد شوشتر-از سال 90 تاکنون
 4. مسئول کمیته منتخب واحد شوشتر-از سال 90 تاکنون
 5. مسئول کمیته ترفیعات واحد شوشتر – از سال 93 تا کنون
 6. عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی - دانشگاه آزاداسلامی واحد شوشتر-از سال 90 تا 94
 7. عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم آب-از سال 90 تا 94
 8. عضو شورای آموزشی واحد شوشتر از سال 93 تا 94
 9. همکاری در خصوص گسترش رشته های آموزشی و ثبت رشته ها در پورتال گسترش رشته ها وزارت علوم سال 1394

10-مدیر پژوهشی دانشکده علوم آب واحد شوشتر- از سال 92 تا 93

11-معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم آب از 11/93 تا 6/94

12- معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده فنی ومهندسی از 11/94 تا 10/95

13- مدیر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر-

 

سوابق و فعالیتهای اجرایی در واحد شوشتر:

 1. معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم آب- دانشگاه آزاداسلامی واحد شوشتر-از سال 90تا 92
 2. کارشناس سنجش و ارزیابی آموزشی- دانشگاه آزاداسلامی واحد شوشتر-از سال 90تاکنون
 3. دبیر کمیته انتظامی هیات علمی- دانشگاه آزاداسلامی واحد شوشتر-از سال 90 تاکنون
 4. مسئول کمیته منتخب واحد شوشتر-از سال 90 تاکنون
 5. مسئول کمیته ترفیعات واحد شوشتر – از سال 93 تا کنون
 6. عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی - دانشگاه آزاداسلامی واحد شوشتر-از سال 90 تا 94
 7. عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم آب-از سال 90 تا 94
 8. عضو شورای آموزشی واحد شوشتر از سال 93 تا 94
 9. همکاری در خصوص گسترش رشته های آموزشی و ثبت رشته ها در پورتال گسترش رشته ها وزارت علوم سال 1394

10-مدیر پژوهشی دانشکده علوم آب واحد شوشتر- از سال 92 تا 93

11-معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم آب از 11/93 تا 6/94

12- معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده فنی ومهندسی از 11/94 تا 10/95

13- مدیر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر-

1-آمار و احتمالات

2-آمار و احتمالات مهندسی

3-آمار و کاربرد در مدیریت

4-آمار در علوم اجتماعی

5-ریاضبات عمومی

6-ریاضیات و کاربرد در مدیریت

7-آموزش نرم افزارهای تخصصی آماری- sas-spss-minitab

 

 

 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر  از سال 83 تا کنون  
 2. دانشگاه پیام نور آبادان از سال 1381  تا 1388
 3. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- از سال 87 تا 89
 4. دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان به مدت 2 ترم
 5. آموزشکده فنی و حرفه ای سماء شوشتر 10 ترم
 6. دانشکده فنی آب و برق خوزستان 1 ترم
 7. مدرس دوره های اموزشی نرم افزار های تخصصی sas   و spss  و minitab  و excel در مرکز کامپیوتر و برنامه ریزی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب_ 3 دوره – سال 88 و 89
 8. مدرس دوره های آمار استنباطی و آمار مدیریت – مرکز برنامه ریزی آموزشی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب_ 3 دوره – سال 86 و 88
 9. مدرس دوره های آموزشی نرم افزار تخصصی spss  - (3 دوره ) – دفتر آموزش و پژوهش استانداری خوزستان – سال 86 و 88

10-کارگاه آموزشی آمار مقدماتی برای اعضاء هیات علمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر- دی 87

11-سخنرانی با موضوع " اهمیت آمار و احتمالات در کنکور کارشناسی ارشد" – موسسه فرهنگی و هنری ندای سرزمین من (با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )

12-داوری علمی مقاله – همایش ملی علوم آب و محیط زیست- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر-  اسفند 1391

13-کارگاه آموزشی نرم افزار EXCEL برای کارکنان دبیر خانه منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی –خرداد 1390

14-طرح پژوهشی با عنوان " بررسی شاخص های spi در خشکسالی شهرستان شوشتر" – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

       15 - داوری طرح های پژوهشی( داوری 2 مورد طرح) – مهر و اسفند 89 – دانشگاه آزاد اسلامی

        واحداهواز

        16-گواهی دوره آموزشی فرهنگی طرح ضیافت اندیشه دانشگاه آزاد اسلامی -12/8/ 90

       17- گواهی شرکت در دوره آموزشی مقالات isi- 4/3/91

    18- گواهی شرکت در دوره آشنایی با نرم افزار اکسل بعنوان مدرس دوره - دی ماه 1390

1-آمار و احتمالات

2-آمار و احتمالات مهندسی

3-آمار و کاربرد در مدیریت

4-آمار در علوم اجتماعی

5-ریاضبات عمومی

6-ریاضیات و کاربرد در مدیریت

7-آموزش نرم افزارهای تخصصی آماری- sas-spss-minitab